Tilbake til startsiden

Østernseter

Østernseter ligger i Oslo, men var seter for Bærumsgårder, blant annet for Østern.

Tufter etter Østernseter ligger på østsiden av den blåmerkede stien fra Åbortjern til Mærraskallen. Det har ligget mur- og taksteinrester på stedet der setra lå. Disse restene, bortsett fra en mursteinbit, er vanskelig å finne i dag (2019).

Man tror det gikk setervei fra Østern til Østernvann og videre langs dagens blåmerkede sti forbi Fjellsbånn, Myssmørberget, Appelsinhaugen og Åbortjern.

Et eldre dokument forteller at "Grav gård hadde kreaturer her i 1850".

For å komme til stedet setra lå, starter man på østsiden av demningen ved Åbortjern. I stikrysset som ligger her tar man til venstre. I neste stikryss, der man ser en myr til høyre, går man rett frem. Man må gå opp to bratte bakker før man ser en informasjonsplakat om setra til høyre for stien.
Se Detaljkart


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilde:

Christensen. Trygve. (1996). Natur og kulturminner i Bærumsmarka. Eget forlag

 

 

Østernseter 2019. Sett fra syd. .
Mursteinen til høyre kan stamme fra setra.
Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart