Tilbake til startsiden

Smedstua

 

Smedstua har adresse Listuveien 7.

Her var det opprinnelig en smie som lå under Østern.

Smia som lå her, ble flyttet til Grini da Lille-Østern (som opprinnelig lå under Østern) ble overtatt av Grini.

Smedstua, som ligger helt ut mot Listueveien, var opprinnelig tjenestebolig for smeden. Huset er fra midten av 1800-tallet. Sydøst for huset ligger et uthus fra første del av 1900-tallet.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

SEFRAK-registeret

 

 

Smedstua 2000. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Smedstua 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden