Tilbake til startsiden

Smedstua

 

Adressen er Listuveien 7. (Gårdsnr. 33, Bruksnr. 139)

Her var det opprinnelig en smie som lå under Østern.

Smia som lå her, ble flyttet til Grini da Lille-Østern (som opprinnelig lå under Østern) ble overtatt av Grini.

Smedstua, som ligger helt ut mot Listueveien, var opprinnelig tjenestebolig for smeden. Huset er fra midten av 1800-tallet. Sydøst for huset ligger et uthus fra første del av 1900-tallet.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

SEFRAK-registeret

 

 

Smedstua 2000. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Smedstua 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden