Tilbake til startsiden


Lille-Østern har adresse Listuveien 9 og 11.

Lille-Østern var opprinnelig en husmannsplass under Østern. Plassen ble først solgt til Grini, og deretter, omkring andre verdenskrig (1940 - 1945), ble den solgt videre til Norsk Jockeyklubb. Senere eiere var Bærum kommune og entreprenøren Øyvind Bauer. Bauer etablerte ridesenter på stedet med navnet Østern Brug Ridesenter AS.

Anlegget har i dag (2019) 80 hester, to store ridehaller og utendørs ridebaner.

Ridesenteret er eiet og drevet i privat regi. Konkurranseaktiviteten på stedet ivaretas av Bærum Rideklubb (etablert i 1968). Det arrangeres stevner i sprang og dressur.

Bærum Rideklubb ble etablert i 1968 og holder til på stedet.

I Arne Skouens spillefilm "Bussen" fra 1961 bodde hovedpersonen Torvald, spilt av Leif Juster, på Lille-Østern. Utescener til mange norske filmer ble på 1960-tallet og 1970-tallet tatt opp i området Eiksmarka–Fossum–Lysakerelven.

Bygningene fra den gamle husmannsplassen er revet.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Østern Brug Ridesenter

Dressur så klart

Bærum Rideklubb

Se også Detaljkart
Ridesenteret 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Hovedhuset 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Østern Brug Ridesenter AS, tidligere Lille-Østern