Tilbake til startsiden


Adressen er Listuveien 9 og 11.
(Gårdsnr. 33, Bruksnr. 139)

Lille-Østern var opprinnelig en husmannsplass under Østern. Plassen ble først solgt til Grini, og deretter, omkring andre verdenskrig (1940−1945), ble den solgt videre til Norsk Jockeyklubb. Senere eiere var Bærum kommune og entreprenøren Øyvind Bauer. Bauer etablerte ridesenter på stedet og navnet ble Østern Brug Ridesenter AS.

Anlegget hadde i 2020 85 hester, to staller for senterets ridehester, en stall for hester til private hesteiere, to store ridehaller og utendørs ridebaner.

Ca. 50 av de 85 hestene på ridesenteret brukes til ridefysioterapi. Primært brukes dette i forbindelse med behandling av personer med psykiske lidelser (kognitiv svikt) og reumatikere med fysiske plager. Deltakerne er fra 2 til 75 år. Ved hjelp av ridning vil de for eksempel knekke koden for å lære å gå og å snakke.

Konkurranseaktiviteten på stedet ivaretas av Bærum Rideklubb. Det arrangeres stevner i sprang og dressur. Bærum Rideklubb ble etablert i 1968.

I Arne Skouens spillefilm "Bussen" fra 1961 bodde hovedpersonen Torvald, spilt av Leif Juster, på Lille-Østern. Utescener til mange norske filmer ble på 1960-tallet og 1970-tallet tatt opp i området Eiksmarka–Fossum–Lysakerelven.

Bygningene fra den gamle husmannsplassen er revet.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Østern Brug Ridesenter

Bærum Rideklubb

Eiksmarka vel

Se også detaljkart
Ridesenteret 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Hovedhuset 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Østern Brug Ridesenter AS, tidligere Lille-Østern