Bakken

Bakken var en husmannsplass under Østern gård. Plassen lå ved Østernbekken nordvest for Listua. Adressen er i dag Listuveien 46. På kart fra 1825 het plassen Bakkenhagen.

En gammel vei fra Listua gikk forbi Bakken og videre øst for Østernvann til skogen og setrene i marka.

I pukkverket øst for Bakken hadde Fossum IF miniatyrskytebane rundt 1920.

Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950 - 2000. Vellet

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Bærumskart 

Se også Detaljkart
Bakken 2019. Sett fra syd. Vi ser våningshuset fra 1925, driftsbygningen (til venstre) fra slutten av 1800-tallet og stabburet (til høyre) fra 1894. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden