Tilbake til startsiden

Fossum Jordbruk

 

 

Gårdsbrukene som etter hvert kom i Løvenskioldfamiliens eie, har i en årrekke blitt drevet samlet. Først skjedde dette under betegnelsen Fossum Bruk og fra 1930 under betegnelse Fossum Jordbruk. Gårdene som ble lagt inn under Fossum Jordbruk var først Østern, senere Eik,
Fossum
, Dæli og den ene Nordbygården. Dessuten mye av jordveien på plassene Labben, Kråka, Ila, Strømstad, Lathus og Nordre og Søndre Saga.

Det aller meste av jordbruksområdene har vært arealer for kornproduksjon (hvete, bygg, havre og rug).

Rundt 1930 ble en stor driftsbygning oppført på Listua med en besetning på 60 melkekyr og 40 ungdyr. Melkeproduksjonen her ble avviklet på 1960-tallet. I driftsbygningen på Østern gård var det ca. 400 slaktegriser. Her lå også stallen til Fossum Jordbruk. Antallet hester ble redusert i takt med mekaniseringen; traktoren gjorde sitt inntog.

Fossum Jordbruk er en del av Løvensnkiold Skog som igjen hører til Løvenskiold-Vækerø.
Fossum Jordbruk forvalter også jord på Bærums Verk, i Lommedalen og i Sørkedalen.


Kilder:

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950 - 2000. Vellet

Løvenskiold - Vækerø

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

  

Skurtresking 1935. Kilde: Bærum bibliotek
Høytørking 1935. Kilde: Bærum bibliotek
Kålrabi er tatt opp 1935. Kilde: Bærum bibliotek