Tilbake til startsiden

Labben

 

Adressen er Vollsveien 203 C og D. (Gårdsnr. 33, Bruksnr. 7)

Labben var en husmannsplass under Grini.

Labben ble i 1939 registrert med 21 dekar (mål) dyrket jord, 1 hest, 3 storfe og 2 griser.

Plassen har gitt navn til veien Labben.

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

SEFRAK-registeret

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

Våningshuset på Labben 2019. Dette er det opprinnelige våningshuset fra slutten av 1700-tallet. Tilbygget til høyre er nytt. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Bryggerhus og uthus 2019. Sett fra nordvest. Her var det opprinnelig også stall.
Foto: Knut Erik Skarning
Eieren (2019) er sønnen til kunstneren Arnold Haukeland. Vi ser noe av Arnold Haukelands kunst på eiendommen. Foto: Knut Erik Skarning