Tilbake til startsiden

Labben

 

Labben var en husmannsplass under Grini og har adresse Vollsveien 20 C og D.

Labben ble i 1939 registrert med 21 dekar (mål) dyrket jord, 1 hest, 3 storfe og 2 griser.

Plassen har gitt navn til veien Labben.

Vi ser et bolighus som er det opprinnelige våningshuset fra slutten av 1700-tallet. Vi ser også et uthus som opprinnelig var bryggerhus, stall og vedskjul.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

SEFRAK-registeret

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

Våningshuset på Labben 2019. Tilbygget til høyre er nytt. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning
Bryggerhus og uthus 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Den nåværende eieren (2019) er sønnen til kunstneren Arnold Haukeland.
Foto: Knut Erik Skarning