Tilbake til startsiden

Kråka

 

Adressen er Fossumveien 165. (Gårdsnr. 31, Bruksnr. 1)

Kråka var en husmannsplass under Fossum.
Ved jordbrukstellingen i 1939 hadde Kråka 21 dekar (mål) dyrket jord, 4 storfe og 2 griser.

Kråka var antakelig en av de plassene der tresking av korn med hestevandring var lengst i bruk, helt frem til andre verdenskrig (1940−1945). Ved slik tresking gikk en hest i sirkel og drev et maskineri som slo korn løs fra aksene.

Nede ved Bogstadvannet, øst for bygningene på Kråka, ser vi rester av et vannpumpeanlegg. Tørkesomrene 1947 og 1955 ble det lagt vannledninger fra Kråka til Østernvann som var drikkevannskilde. Vann ble pumpet opp fra Bogstadvannet til Østernvann med kraftige pumper utlånt fra Norsk Hydro på Rjukan.

I skråningen rett ved veien til Kråka står en "salong", ett bord med krakker og en faststøpt ovnsplate med kong Fredrik V's monogram. Mange har i årenes løp undret seg over hva dette er. Trygve Christensen forteller i sin bok Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen at arbeidet er utført av en murerglad norskamerikaner som bodde på Kråka, og som åpenbart har hatt godt med tid. Utsikten til Bogstadvannet var nok bedre den gangen salongen var i bruk.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Christensen. Trygve. (1997). Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen. Eget forlag

SEFRAK-registeret

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

Se også detaljkart
Kråka 1975. Sett fra sydvest. Bolighuset er opprinnelig fra midten av 1800-tallet.
Vi ser også et uthus som er den opprinnelige driftsbygningen med stall fra 1910. Huset til høyre er nå revet. Kilde: Bærum bibliotek
Kråka 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Rester av pumpestasjonen som pumpet vann opp til Østernvann. Sett fra syd.
Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
"Salongen" ved Kråka 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Ved "Salongen", til venstre på bildet ovenfor, står en ovnsplate med kong Fredrik V's monogram. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden