Tilbake til startsiden

Listua

 

Listua var opprinnelig en husmannsplass, senere en liten gård, under Østern.
Listua kan ha vært to plasser.
Senere ble det bygget sjåfør-, fjøsmester- og arbeiderboliger for ansatte ved Fossum Bruk på stedet.

Rundt 1930 ble en stor driftsbygning oppført på Listua med en besetning på 60 melkekyr og 40 ungdyr. Dette var en del av Fossum Jordbruk. I 1967 var det 150 melkekyr og 40 griser i bygningen.

Det ble levert melk på døra til 600 kunder i Østre Bærum og Oslo vest. Melkevogna fra Listua var et kjent innslag i villastrøkene i området, og mange barn fikk sin første ridetur på Melkegampen fra Fossum.

Driftsbygningen er senere utleid til lager og diverse bedrifter.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

Se også Detaljkart
Listua 2019. Sett fra syd. Se også kartet nedenfor. Foto: Knut Erik Skarning
Arbeiderboligen nede ved Listuveien 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Bestyrerbolig (til venstre) og smie 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Arbeiderboligen oppe i bakken. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning 2019