Tilbake til startsiden

Listua

 

Adressen er Listueveien 15 og 16. (Gårdsnr. 30, Bruksnr. 1)
og Ankerveien 286, 288 og 289. (Gårdsnr. 30, Bruksnr. 40)

Listua var opprinnelig en husmannsplass, senere en liten gård, under Østern.
Listua kan ha vært to plasser.
Senere ble det bygget sjåfør-, fjøsmester- og arbeiderboliger for ansatte ved Fossum Bruk på stedet.

Rundt 1930 ble en stor driftsbygning oppført på Listua med en besetning på 60 melkekyr og 40 ungdyr. Dette var en del av Fossum Jordbruk. I 1967 var det 150 melkekyr og 40 griser i bygningen.

Det ble levert melk på døra til 600 kunder i Østre Bærum og Oslo vest. Melkevogna fra Listua var et kjent innslag i villastrøkene i området, og mange barn fikk sin første ridetur på Melkegampen fra Fossum.

Melkeproduksjonen ble senere nedlagt.
Driftsbygningen er utleid til lager og til diverse bedrifter.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

Se også detaljkart
Listua 2019. Sett fra syd. Se også kartet nedenfor. Foto: Knut Erik Skarning
Arbeiderboligen (nede ved Listuveien) 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Bestyrerbolig (til venstre) og smie 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Arbeiderboligen oppe i bakken 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Korntørke 2023. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

Korntørke (Begynnelsen av 1900-tallet)