Tilbake til startsiden

Lathus

 

Nordre og Søndre Lathus var husmannsplasser under Fossum. Navnet Lathus kommer av la/lade som betyr låve. Navnet ble skrevet Ladhuus i folketellingene i 1815, 1825 og 1835. Det er mulig Fossum hadde en utlåve her før plassen Lathus kom.

I 1851 var Paul Lathus husmann på plassen.

Mye av plassenes jordvei er nå tilplantet med skog.

"Nissen på Lathus" er en kjent sagnfigur.

Nordre Lathus
Nordre Lathus ble i 1939 oppført med 21 dekar (mål) dyrket jord, 1 hest, 1 ku og 1 gris.

Bolighuset er det opprinnelige våningshuset fra siste del av 1800-tallet. Driftsbygningen er også fra siste del av 1800-tallet.

Søndre Lathus
Søndre Lathus ble i 1939 oppført med 29 dekar dyrket jord, 20 storfe og 2 griser.

Plassen ble restaurert i 1997. Dette var Løvenskiold-Vækerøs bidrag til kulturminneåret.

Bolighuset er oppført i første del av 1800-tallet. Fjøs og låve ble revet og det ble oppført nytt på 1990-tallet.

Stedet leies nå bort som bolighus.

På 1930-tallet solgte Olof Martinsen frukt, sjokolade og mineralvann på Lathus.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

SEFRAK-registeret

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

Se også Detaljkart
Søndre Lathus 1936. Sett fra syd. Kilde: Lokalhistorierwiki
Søndre Lathus 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Nordre Lathus 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden