Tilbake til startsiden

Nordre og Søndre Lathus

 

Nordre og Søndre Lathus var husmannsplasser under Fossum. Navnet Lathus kommer av la/lade som betyr låve. Navnet ble skrevet Ladhuus i folketellingene i 1815, 1825 og 1835. Det er mulig Fossum hadde en utlåve her før plassen Lathus kom.

Mye av plassenes jordvei er nå tilplantet med skog.

"Nissen på Lathus" er en kjent sagnfigur.

Nordre Lathus
Adressen er Fossumveien 140. (Gårdsnr. 31, Bruksnr. 1)

Nordre Lathus ble i 1939 oppført med 21 dekar (mål) dyrket jord, 1 hest, 1 ku og 1 gris.


Søndre Lathus
Adressen er Fossumveien 136. (Gårdsnr. 31, Bruksnr. 1)

Søndre Lathus ble i 1939 oppført med 29 dekar dyrket jord, 20 storfe og 2 griser.

Plassen ble restaurert i 1997. Dette var Løvenskiold-Vækerøs bidrag til kulturminneåret.

Stedet leies nå bort som bolighus.

På 1930-tallet solgte Olof Martinsen frukt, sjokolade og mineralvann på Lathus.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

SEFRAK-registeret

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

Se også detaljkart
Søndre Lathus 1936. Sett fra syd. Kilde: Lokalhistorierwiki
Søndre Lathus 2019. Sett fra syd. Bolighuset er oppført i første del av 1800-tallet. Fjøs og låve ble revet og det ble oppført nytt på 1990-tallet. Det nye huset ble bygget slik at det ble veldig likt det gamle som sto der – se bildet nedenfor. Foto: Knut Erik Skarning
Nordre Lathus 2019. Sett fra syd. Bolighuset er det opprinnelige våningshuset fra siste del av 1800-tallet. Driftsbygningen er også fra siste del av 1800-tallet.
Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden