Tilbake til startsiden

Fem gamle hus er bevart som et minne om trebyen Sandvika.
Tre av disse husene, som nå er Elias Smiths vei 3, 5 og 7, sto opprinnelig andre steder i Sandvika. Etter 20 års lagring ble de gjenreist i Løkkehaven i perioden 1995−2003.
To av husene, Løkketangen 1 som kalles Monethuset og Løkketangen 3 som kalles Skomakerhuset, står på sine opprinnelige plasser ved broen over Sandvikselven.

Elias Smiths vei 3. Gråstua
Gråstua lå opprinnelig rett ved Rådhuset. Se øverste bilde. Byggeår er ikke kjent, men den eldste delen er trolig fra tidlig på 1800-tallet. Huset er bygget i empireinspirert stil.

Huset tilhørte Paul Olsen i 1870. Grunnen tilhørte Anthon Walle. En hage lå mot middelskolen. Urmaker Axel Sørum kjøpte Gråstua i 1908. I 1922 kjøpte kommunen huset. Fra 1935 leide gartner Jensen huset til grønnsakbutikk. "Den lille Cafe" lå senere i området hvor huset stod.
Brekkes bakeri har hatt utsalg i Gråstua. Brekkes Bakeri lå ved Engervannet der Riis Bilglass ligger i dag (2022), og der det skal finnes rester av bakerovnen.

Bygningen ble tatt ned i 1976. Da den ble satt opp igjen i Løkkehaven, ble den restaurert.

I 2022 ble Gråstua drevet av Vikanda (Vi kan da), en arbeidsplass for omtrent 100 innbyggere med funksjonsvariasjoner, og minoritetsspråklige. Vikanda flyttet til den nye Kommunegården i 2023.

Elias Smiths vei 5
Huset sto tidligere i Broveien (også kalt Knivstikkergata) 3. Det lå omtrent der Sandvika postkontor i Løkketangensenteret senere lå. Huset var en del av trehusbebyggelsen på Løkketangen som ble revet i 1978. Det het opprinnelig Brekkehuset etter familien Brekke som eide huset.

Huset er fra omkring år 1900 og er bygget i enkel sveitserstil. Det ble opprinnelig bygget for to familier, én i hver etasje.

I 2019 ble huset kalt ”Huset Midt Imellom”. Her har Sandvika museum en leilighet på loftet som er innredet slik en bolig i Sandvika kunne se ut på 1950-tallet.

Mer om Sandvika museum LofThe
Sandvika museum LofThe ble stiftet som forening 1. mars 2013. Målet er å samle kunnskap og kulturminner fra Sandvika, og formidle dette til aktuelle målgrupper.
Daglig leder i 2021 var Ellen Birgitte Ekerholt Marchand.
Åpningstider står på hjemmesiden og på Facebook.

Elias Smiths vei 7
Huset sto tidligere på Løkketangen, rett over veien for Løkke. Se bilde ovenfor.
Huset er bygget i enkel sveitserstil og ble oppført i 1879. I bygningen har det gjennom årene vært bolig, melkebutikk (Janna Johansens melkebutikk), bokhandel (Sandvika Bokhandel) og barberer. De siste årene før Løkketangen ble sanert, hadde Gullsmed Gaudernack (se nedenfor) og Sandvika Farvehandel butikker her.

I 2022 holdt Frivillighetssentralen til i huset. Bærum Frivilligsentral er en frivillig organisasjon. Den skaper møteplasser og aktiviteter som bidrar til at mennesker møtes, og den tilbyr kurs, nettverk og fellesskap for de frivillige. Hver onsdag drar de på tur med hjemmeboende mennesker med demenssykdom.

Mer om Gustav Gaudernack
Gustav Gaudernack (1865–1914) var en av Norges aller første designere. Han kombinerte en solid kunstfaglig utdanningsbakgrunn med praktisk håndverkserfaring og stor allsidighet i formspråk; hans emalje- og korpusarbeider (hammerarbeider) fra årene før og etter år 1900 er blant de ypperste som norsk kunsthåndverk kan fremvise, og disse skaffet ham også internasjonal anseelse.

Gaudernack vokste opp i landsbyen Binsdorf lengst nord i daværende østerriksk Böhmen, i en familie med rike håndverkstradisjoner. Etter middelskoleeksamen i 1880 arbeidet han i fire år ved en lampefabrikk, samtidig som han gjennomgikk ett års opplæring i industriell tegning ved en fagskole for glass- og metallindustri. I årene 1885–1887 gikk han på keramikkfagskole ved siden av arbeidet som tegner. Han studerte ved kunst- og håndverksskolen i Wien 1888–1891, og det siste året var han dessuten knyttet til det kjente glassverket Lobmeyr i Wien som tegner.

1891 reiste Gaudernack til Norge og slo seg ned i Kristiania. Han begynte som tegner på Christiania Glasmagasin, der han dels tegnet finere glass for Hadelands Glasverk, dels lamper for Høvik Verk. Fra 1892 var han ansatt som tegner hos gullsmed David Andersen. Her kom han til å få en avgjørende påvirkning på produksjonen helt frem til 1910. Hans modeller var moderne og internasjonale, og han var like fortrolig med emalje som med rene sølvgjenstander.

Den første tiden hos David-Andersen arbeidet Gaudernack hovedsakelig i nyrokokko og nyempire, men fra 1895 begynte han å tegne gjenstander i dragestil. Han ble snart en av landets fremste kunstnere innenfor denne stilretningen, og hans internasjonale bakgrunn ga dragestilen en annen og staseligere dimensjon enn det som preget rent norske arbeider fra samme tid. Arbeidene er individuelle og svært personlige, uten at dekoren noen gang virker overveldende.

Fra omkring år 1900 konsentrerte Gaudernack seg om art nouveau-stilen. Det var med denne lette, bølgende stilen med blomster og insekter han fikk sitt internasjonale gjennombrudd, og det er den han særlig huskes for i ettertid. For sin kolleksjon av vindusemaljearbeider (arbeider der emaljen ligger i mellomrommene i et frittstående nettverk av metalltråder (émail à jour)) til verdensutstillingen i St. Louis 1904, oppnådde han utstillingens høyeste utmerkelse, Grand Prize. Sammen med hans Libelleskål fra 1904 regnes kolleksjonen som hans hovedverk.

Etter at Gaudernack døde i 1914, drev enken Lilly og sønnene Rolf firmaet videre. I 1928 startet de Stabæk Gullsmedforretning, som senere ble lagt ned.

I 1939 startet Lilly og Rolf Gaudernack forretningen i Elias Smiths vei 7, Bærum Gullsmedforretning. Forretningen var frem til 1960-tallet Asker og Bærums eneste gullsmedforretning. I 1983 overtok tredje generasjon, Christian Gaudernack, forretningen. I 2008 flyttet butikken inn på Sandvika Storsenter.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie s. 90 og s.112

Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872−2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.


Kilder:

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Torgeirs tanker om tilværelsen.

Lokalhistoriewiki

Store norske leksikon

Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika − i Bærum. Kulturutvalget

vikanda.no

Bærum Frivilligsentral

Sandvika museum

 

 

  

Huset som nå står i Elias Smiths vei 3, Gråstua sees midt i bildet, på sin opprinnelige plass i 1944. Sett fra syd. Vi ser Wallegården til høyre.
Kilde: Bærum bibliotek
De tre trehusene i Elias Smiths vei 2020. Fra venstre ser vi nr. 7, 5 og 3. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning

De tre trehusene i Elias Smiths vei. Sandvika museum. Gustav Gaudernack

Gråstua 1964. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Huset som står i Elias Smiths vei 5, "Huset Midt Imellom", på sin opprinnelige plass ved Broveien 3 på Løkketangen i 1905. Kilde: Bærum bibliotek
Over: Her ser vi huset som står
i Elias Smiths vei 7, på sin opprinnelige plass Løkketangen i 1905. Huset lå da rett over veien for Løkke. Sett fra nord.

Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre i huset på bildet over ser vi Gaudernaks forretning. Gustav Gaudernack var en kjent designer (se nedenfor).
Bildene viser noe av det han laget.
Øverste bilde til høyre: Pyntegjenstand (1895)
Kilde: Nasjonalmuseet

Nederste bilde: Libellenål (1905–1908)
Kilde: Nasjonalmuseet

Gråstua
Elias Smiths vei 7. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Over: Elias Smiths vei 5.
Sett fra nord.

Til høyre: En "smakebit" fra Sandvika museum som holder til på loftet.

Foto: Knut Erik Skarning
Elias Smiths vei 7. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Gråstua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I