Tilbake til startsiden


I 1876 ble parsellen Fredenshavn fradelt Løkke.

Dr. Chr. Schmidt bosatte seg på Fredenshavn som praktiserende lege. Han ble også lege ved Høvik Verk, jernbanelege og fattiglege.

Dr. Chr. Schmidt fikk senere fradelt en parsell til på Løkketangen, på vestsiden av Bruveien (også kalt Knivstikkergata), mot elven. På parsellen bygget han et stabbur. Dorothy Burton, som var katolikk, hadde her sitt private kapell. Hun drev også en barneskole.
Dorothy Burton var datter til Henriette Schmidt og Henry Viveash Burton. Henriette giftet seg senere med Dr. Chr. Schmidt. Se bilde av Dorothy ovenfor.

Huset på Fredenshavn var et forholdsvis langt lavt hus som lå litt tilbaketrukket fra hovedveien, med en hage foran.

Dr. Chr. Schmidt døde i 1926.

En bror av Dorothy, Henry Burton, leide senere huset.

Barnelege Tho hadde også praksis i huset.


Kilder:

Thomas Burton

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

 

  

Til venstre ser vi Fredenshavn med stabburet 1970. Sett fra sydvest. Vi ser også flere hus på Løkketangen. Pipen hører til Østbyes bakeri. Kilde: Prospektkort
Over: Fredenshavn 1964
Disse husene er revet.
Sett fra syd
Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre: Bildet er fra 1930- eller 1940-tallet og viser
Frk. Dorothy Burton på ski utenfor huset til høyre ovenfor.
Privat foto. Eier er Thomas Burton.

Fredenshavn