Tilbake til startsiden

Bærum private middelskole, eller Sandvika kommunale høiere almenskole som den offisielt het fra 1923, ble etablert i 1888 på Valler. Elevtallet økte raskt, og skolen ble i 1890 flyttet midlertidig til Hansengården, et forretningslokale i Sandvika som lå der Randersgården kom senere.

I 1891 overtok kommunen skolen.

I 1896 sto en ny skolebygning klar i Sandvika, omtrent der Rådmannsgården, tidligere Kreditkassegården, lå i 2019. Bak skolen lå stallbygningen som senere ble gymnastikksal.

I klasserommene var alle vinduer hvitkalket nederst for at elevene ikke skulle bli fristet til å følge med på livet utenfor. Det ble en del riper i det hvite belegget …

På skolen gikk elever fra hele Vestre Bærum og deler av Østre Bærum. Stabekk høyere almenskole var allerede sprengt.

Bærum middelskole var en puggeskole av den gamle sorten. Det var nok noen elever som med misunnelse hadde hørt om den nye, frie pedagogikken til rektor Hertzberg på Stabekk høyere almenskole. Det var lenge bare én fast ansatt kvinnelig lærer ved skolen.

I de senere år lå skolens realskole under Valler skole.

Skolen ble etter hvert svært nedslitt og kalt "Rønna". Den ble revet i 1967. Restene endte som fyllmasse på Kadettangen.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.


Kilder:

Valler. vgs

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant

 

 

 

 

 

  

Vi ser Bærum middelskole til høyre i bildet. Til venstre for skolen ligger Østbygården. Helt til venstre ser vi Moegården og Nafstadgården. Bildet er fra 1944. Sett fra syd.
Kilde: Bærum bibliotek
Der Rådmansgården (tidligere Kretittkassegården) lå i 2019, lå Bærum middelskole.
Foto: Knut Erik Skarning

Bærum middelskole

Slik så Middelskolen ut i 1924.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart