Tilbake til startsiden

Lysaker postkontor

Først ble det opprettet et poståpneri ved Lysaker stasjon i 1873. I 1895 flyttet dette poståpneriet inn i stasjonsbygningen og videre til eget posthus i 1926. (Se bilde ovenfor). Poståpneriet endret status til underpostkontor i 1944 og ble eget postkontor i 1973.

I dag (2021) er det Post i Butikk på Staples CC (Lilleakerveien 14). Det er Pakkeboks i CC Vest (Lilleakerveien 16).
Det er ingen postkontor igjen i Bærum etter at Sandvika og Lysaker ble nedlagt.

Lokalhistoriewiki

posten.no

Dette bildet viser hvordan Lysakerområdet så ut før Lysakerlokket ble bygget. Drammensveien, nå E18, deler bildet diagonalt, mens Vollsveien tar av oppover til høyre langs jernbanen. Apotekergården ligger i krysset mellom disse veiene. Midt på bildet ser vi en forretningsbygning (til venstre for Drammensveien) og Lysaker stasjon (til høyre). Postkontoret ligger ved siden av stasjonen. Gjestgiveriet ligger blant store trær foran forretningsbygningen. Til høyre ser vi også sidesporet hvor jernbanevogner kunne kjøre opp til Granfos Brug. Bildet er fra 1956. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Lysaker postkontor er bygningen til høyre. Til venstre ser vi Lysaker stasjon. Bildet er fra 1929. Kilde: Bærum bibliotek
Lysaker postkontor
Lysaker stasjon
Apotekergården
Forretningsgård
Lysaker gjestgiveri