Tilbake til startsiden

I middelalderen var Haslum kirke nærmeste kirke for dem som bodde i Sørkedalen. Deres vei til kirken gikk på vestsiden av Bogstadvannet. Trygve Christensen beskriver veien videre i boken Bærumsmarka: "Den passerte Kråka og kom fram til Lathus. Herfra til Malin var det i 1942 laget en ny, moderne tømmervei som, ifølge meddelelsene fra veidirektøren, "utsletter et hvert spor av den gamle ferdselsåren". Fritz Holland mener at kirkeveien fortsatte forbi Listua, Østern og Ås, dagens Østerås. Store deler av veien fra Østerås over Lønnås og Toppås fram til Hosle var intakt til fram på 1950-tallet. Vest for Hosle skole er et parti av veien godt bevart. Berghammeren like inntil kirkeveien kan ha vært god å søke ly under i uvær. Hoslegata eller gutua, gjennom Hosle og fram til Gamle Ringeriksvei ved Haslum kirke, er sluttetappen på sørkedølenes kirkevei. Endelig var de fremme ved målet."


Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Bærumskart

 

Rideveien er den grønne streken på kartet. Den gikk fra Fossumveien til høyre over til Grini gård til venstre. Kilde: Bærumkart
Den gamle kirkeveien fra Sørkedalen er beskrevet nedenfor. Kartet ovenfor viser den delen av veien som gikk forbi Østerås. Heltrukken brun strek er veifar som fortsatt er synlig, stiplet brun strek er veifar som er delvis synlig, og prikket grønn strek er veifar som er fjernet. Kilde: Bærumskart

Den gamle kirkeveien