Tilbake til startsiden

Malin (Sandbraaten, Braatesten)

 

Adressen er Ankerveien 265. (Gårdsnr. 31, Bruksnr. 11)

Malin, tidligere kalt Sandbraaten og Braatesten, er et småbruk som opprinnelig var en husmannsplass under Fossum.

Det litt uvanlige navnet kan komme av Malines, som er navnet på en by mellom Antwerpen og Brussel. Det kan ha kommet en del jernverksarbeidere fra dette området på 1780-tallet.

Ved innkjøringen til Malin fra Ankerveien var det tidligere et grustak, og det kan være forklaringen på at navnet Sandbraaten har vært brukt på eldre kart.

Ved jordbrukstellingen i 1939 hadde Malin 42 dekar (mål) dyrket jord, 1 hest, 8 storfe, 1 gris og
3 høns.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

 
Kilder:

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950−2000. Vellet

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

SEFRAK-registeret

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

Se også detaljkart
Malin 1990. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Malin 1983. Sett fra syd. Vi ser Henry Malin med hest. Kilde: Bærum bibliotek
Malin 2019. Sett fra syd. Til høyre ser vi våningshuset fra 1872. Driftsbygningen til venstre er fra slutten av 1800-tallet. Foto: Knut Erik Skarning