Tilbake til startsiden


Adressen var Gamle Lommedalsvei 107. (Gårdsnr. 93, Bruksnr. 3)

Folkvang ble skilt ut fra Søndre Belset i 1857.

Huset var legebolig i Vestre Bærum. Her bodde legene Knutsen, Johannesen, Jensen og Sager.

Den første legen var dr. Carl August Knutsen som bygget våningshuset i 1858. Han var verkslege ved Bærums Verk fra 1855 til 1875, og han var ordfører for Sundhetskommisjonen for Asker og Bærum. Fra 1875 var han badelege og direktør ved Sandefjords Bad.

Dr. Axel Theodor Johannesen kjøpte Folkvang av dr. Knutsen i 1876. Han overtok stillingen som verkslege ved Bærums Verk og stillingen som ordfører for Sundhetskommisjonen for Asker og Bærum. De to første legene på Folkvang ble kalt "fattigleger" og "kommuneleger".
Dr. Johannesen ble senere dosent og i 1912 professor i barnesykdommer ved universitetet i Oslo og overlege ved Rikshospitalet.

Dr. Jens Jensen kjøpte Folkvang i 1891.
I forbudstiden (1916−1927), da det ikke var lov å selge alkohol, var det en liten kafé på Folkvang. Der ble det servert sprit i kopper. På folkemunne ble derfor dr. Jensen kalt "dr. kopp".
Fra 1991 til 1899 var dr.Jensen lege ved Asker seminar. Senere var han lege ved Kvindehjemmet på Grini. Fra 1907 var han lege ved Marie Plathes Minde, og fra 1910 arbeidet han ved Bærums kommunale sykehus. Dr. Jensen ble vår første distriktslege i 1919, da Bærum ble eget legedistrikt. Han flyttet senere til den kommunale distriktslegeboligen i Evjebakken.

Dr. Øyvind Sager kjøpte Folkvang i 1922. Han var skolelege for folkeskolene Lommedalen, Bærums Verk, Skui, Tanum og Evje. Dessuten var han lege ved Grini kvindhjem. Først hadde han praksis hjemme på Folkvang, men flyttet den senere til Randersgården i Sandvika. Dr. Sagen hadde aldri hest, men derimot både Opel og Ford. Familien tok ofte turer til utlandet.

I Elven Lomma ligger "Doktorhølen" der legene og deres familier pleide å bade.


Se også Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

SEFRAK-registeret

Kolstad, Harald. (2002). Folkvang - doktorbolig i Vestre Bærum. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 42

 

 

  

Se også detaljkart
Folkvang 2020. Sett fra nordvest. Huset er fra omkring 1850. Foto: Knut Erik Skarning

Folkvang