Tilbake til startsiden

Brenne (Brennene/Brenneplassen) lå omtrent der Brenneveien 47 og 45 ligger i dag.
(Gårdsnr. 76, Bruksnr. 12 og 19)

Plassen var i middelalderen (500 evt.−1500 evt.) en selvstendig gård.

Navnet tyder på at på det ble dyrket jord her etter at skogen var brent.

Etter svartedauden (1350) lå plassen øde. Den nevnes i 1625, da som underbruk (husmannsplass) under Vøyen.

Brenne ble utskilt som eget bruk på begynnelsen av 1900-tallet.

I 1865 hadde de på Brenne 2 kyr og 3 sauer. De sådde 1/8 tønne hvete, 3/8 tønne bygg, 1 1/2 tønne havre og satte 3 tønner poteter.

I 1939 var bruket Brenne på 85 dekar (mål), hvorav 70 dekar var jordbruksareal og noe hjemmeskog. Bonden Anton Olsen dyrket da 4 dekar hvete, 12 dekar havre, 1 dekar grønnfôr og 2 dekar poteter. I hagen var det 6 sommerepletrær og 10 bærbusker.

Det er registrert et gravfelt nær Brenne.

Brenne og Brenneplassen som ble utskilt fra Vøyen noe senere enn Brenne, ble utparsellert til boliger på 1960-tallet. Boligområdet Brennejordet ligger der de tidligere Vøyen-plassene Brenne, Brenneplassen, Grindstua, Bakken og Angerst lå.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Vøyen)

Lokalhistoriewiki (Om Brenne)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

  

Brenne 1910. Huset rommet tre familier. Boligstandarden ser ut til å stige fra høyre mot venstre. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Slik så det ut i 2020 der Brenne lå. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning
.

Brenne (Brennene/Brenneplassen)

Uthuset på Brenne 1963. Kilde: Bærum bibliotek