Tilbake til startsiden

Adressen er Brennejordet 35. (Gårdsnr. 78, Bruksnr. 86)

Bakken var en husmannsplass under Vøyen og er nevnt i skattemantallet fra 1771.

Bakken lå på en høyde, derav navnet.

Wøyen Guttehjem var i en periode eier av plassen.
Brukerne på plassen ble forpaktere uten arbeidsplikt.

Omkring 1950 fikk Joakim Hermanrud kjøpt Bakken. Han var i mange år bestyrer på Vøyen. Senere overtok sønnen Kåre Hermanrud, småbruket. Han utparsellerte småbruket til boligtomter på begynnelsen av 1980-tallet.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

 

 

  

Se også detaljkart
Bakken 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Bakken