Tilbake til startsiden


Plassen lå omtrent der Grindstuveien 57 ligger i dag. (Opprinnelig: Gårdsnr. 78, Bruksnr. 18)

Grindstua (Grinistuen) var en husmannsplass under
Vøyen.

I 1875 var Jørgen Arnesen husmann, og de hadde da 1 ku og 3 sauer. De sådde 1/4 tønne bygg, 1 tønne havre, og de satte 1 tønne poteter.

Plassen ble fradelt Vøyen etter år 1900.

En gammel kjørevei gikk fra Vøyen til Bryn og Belset, I grensa mot Bryn sto grinda som har gitt plassen navn.

Grindstua ble senere utparsellert til boliger.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

  

Se også detaljkart
Grindstua lå i dette området. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Grindstua