Tilbake til startsiden


Angerst (Angest) lå i området der Grindstueveien 23 og 25 ligger i dag.
(Gårdsnr. 78, Bruksnr. 35).

Navnet Angerst (Angest) kan komme av angel som betyr fiskekrok. Plassen lå i en krok på Vøyeneiendommen.
På Angerst var det, ifølge Husmannsplasser i Bærum Del 2, to husmannsplasser, Angerst og Vestre Angerst.
Begge lå under Vøyen.

Angerst
Angerst ble utskilt som eget bruk på begynnelsen av 1900-tallet. I mellomkrigsårene
(1918−1940) ble plassen utparsellert til store tomter. På én parsell ble det drevet fruktdyrking og hønseri. På en annen parsell var det gartneri.
Etter andre verdenskrig (1940−1945) ble hele området utparsellert til boliger.

Vestre Angerst  
Lå lengre nordvest.

Plassen ble trolig nedlagt før 1815.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Sefrakregisteret

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

  

Se også detaljkart
I dette området lå Angerst. Det lå et hønseri der det hvite huset til venstre ligger. Det mørke huset bak trærne til høyre er bygget utenpå det som var våningshuset.
Bildet er tatt fra sydøst, fra Grindstueveien i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Angerst (Angest)

Angerst ligger midt i bildet. Det brune avlange huset er hønseriet. Det brune huset bak er våningshuset. Til venstre for disse husene ser vi gartneriet med veksthus.
Sett fra syd. Foto utlånt av eier (2020) av Grindstueveien 25.
Angerst. Huset til høyre er hønseriet. Huset til venstre er våningshuset.
Sett fra nordvest. Foto utlånt av eier (2020) av Grindstueveien 25.