Tilbake til startsiden

Brekke lå der Bekketunet 23 ligger i dag. (Gårdsnr. 75)

Navnet har blitt skrevet Brekko, Brecke, Breche, og Breke.

Gården ble ryddet i utmarken til Frogner og Berger allerede i middelalderen
(500 evt. - 1500 evt.)
og var forholdsvis liten. I 1396 lå den under bispestolen i Oslo. Lagstolen i Christiania var eier fra 1661 til 1802, da gården ble solgt til brukeren Peder Gundersen. Bokholderen på Bærums Verk kjøpte gården i 1809. Gården ble solgt på auksjon i 1878. Gårdene ble senere solgt flere ganger.

I 1966 ble det gamle hovedhuset på gården skilt ut og solgt til Trinelise og Sven Ivar Dysthe. De restaurerte huset. Dette er grundig beskrevet i boken
Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

Dysthe Design har hatt kontorer i huset.

Det er funnet en skafthulløks (steinøks med hull til skaftet) fra yngre steinalder
(ca. 4000 fvt.−1800 fvt.) på gården.

I 1828 hadde Brekke 75 dekar (mål) innmark og hadde en besetning på 2 hester, 5 kuer og 6 sauer. Det året solgte gården 10 favner ved.

I 1939 hadde gården 179 dekar grunn, hvorav 79 dekar var jordbruksareal og 100 dekar barskog. Bonden Torolf Hellerud hadde 1 hest, 2 kalver, 1 okse, 3 kviger og 4 kyr. Han dyrket 6 dekar hvete, 12 dekar havre, 0,5 dekar grønnfôr, 3 dekar poteter og 4 dekar kålrot. I hagen var det 62 frukttrær og 26 bærbusker.


Husmannsplasser under Brekke og bruk utskilt fra Brekke

Brekkeski
Se egen omtale

Bjerkeløkken
Se egen omtale

Mallingsrud
Se egen omtale

Brekkehagene
Se egen omtale


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Bærum bibliotek

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

  

Brekke 1978. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Våningshuset på Brekke. Sett fra vest.
Kilde: Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

Brekke

Brekke 1920. Kilde: Bærum bibliotek