Tilbake til startsiden

Plassen lå omtrent der Busoppveien 8 ligger i dag.
(Opprinnelig: Gårdsnr. 76, Bruksnr. 7, 10 og 11)

Navnet Mallingsrud, også skrevet Mallinsrud, kan komme av kvinnenavnet Maline.

Plassen Mallingsrud lå opprinnelig under Berger. Senere ble den slått sammen med en plass som også het Mallingsrud. men som lå under Brekke.

I dag er området bygget ut med eneboliger.

 

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

Sefrakregisteret

 

  

Eldre bilde av Mallingsrud. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
I dette området lå plassen Mallingsrud. Det lyse huset vi ser til høyre er fra før 1880. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Mallingsrud

Jordbærplukking på Mallingsrud omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Kornhøst på Mallingsrud.
Kilde:
Vestmark-kalenderen 2003, laget av Harald Kolstad