Tilbake til startsiden

I området mellom Brekke og Mallingsrud slo flere håndverkere og husmenn uten jord seg ned i utmarken til Brekke. Mange hadde arbeid på Bærums Verk som hadde et stort behov for håndverkere.  I Brekkehagene ble det bygget flere små stuer.

På et kart fra 1825 er det avtegnet tre husmannsstuer med navnet Brekkehagene.

Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie s. 28

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

  

Se også detaljkart
Brekkehagene lå i dette området. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Brekkehagene