Tilbake til startsiden


Det var to plasser som het Bjerkeløkken: Det var en husmannsplass
(Gårdsnr. 76, Bruksnr. 2) under Berger, og en plass (Gårdsnr. 75, Bruksnr. 6) under Brekke.

De to plassene grenset til hverandre.

Ifølge Bærumskart lå Bjerkeløkken i området der Rykkinnveien 26 ligger i dag. Eiendommen heter Høgås. Det er uklart om dette var plassen under Berger eller Brekke. Trolig var dette plassen under Berger siden Rykkinnveien 26 har gårdsnr. 76 som Berger.

I Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek. står følgende om Bjerkeløkken (Gårdsnr. 75, Bruksnr. 6) under Brekke:

Arne Simensen var husmann uten jord her i 1835.

Johan Arnesen var selveier på plassen i 1875. Han var murer på Bærums Verk.

I 1875 var det 2 kyr på plassen. De sådde 3/8 tønne bygg, 1/2 tønne havre og satte 3 1/2 tønne poteter.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

Se også detaljkart
Bjerkeløkken lå i dette området. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Bjerkeløkken