Tilbake til startsiden

Åsbråtan (Aasbraaten) var en husmannsplass under Løken. (Gårdsnr. 91, Bruksnr. 9)

Plassen er nevnt i 1801 og ble tidlig fradelt Løken. Første eier var stattholder Herman Wedel Jarlsberg i 1826. (Herman Wedel Jarlsberg var en av representantene på riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, og han ble blant annet statsråd, stortingsrepresentant og stortingspresident). Senere ble Åsbråtan kjøpt av Bærums Verk.

Åsbråtan lå øst for Hammerbakken og Høybråtan og var et relativt stort bruk med mye jord. Plassen var innrammet av steingjerder.

I 1865 er det registrert at det på plassen var 1 ku, de sådde 1/4 tønne bygg, 3/8 tønne havre og satte 1/2 tønne poteter.

På begynnelsen av 1900-tallet ble husene revet og jorden benyttet av Bærums Verk.

En del av plassen er blitt til boligområdet Løkenhavna.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Store norske leksikon

Se også detaljkart

Rester av det gamle steingjerdet rundt Åsbråtan ligger mellom parkeringsplassen ved Riskegrenda og bakken ned mot Løkenlia barnehage. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Åsbråtan (Aasbraaten)

Omtrent midt i bildet, omkring Riskegrenda 10−12, lå husmannsplassen Åsbråtan.
Sett fra nord. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning