Tilbake til startsiden

Hammarbakken (Hammerbakken) lå omtrent der Hammarbakken 21 - 23 ligger i dag.
(Opprinnelig: Gårdsnr. 91, Bruksnr. 3)

Navnet kommer av spikerhammeren som lå ved Spikerbruksfallet.

Hammarbakken var et småbruk som opprinnelig var en husmannsplass under Løken.

Hammarbakken ble utskilt som eget bruk i 1822.

I 1939 var bruket på 28 dekar (mål). Småbrukeren Hans J. Johnsrud hadde da 1 hest, 1 ku og 20 høns. Det ble dyrket 2 dekar hvete, 1,5 dekar havre og 2 dekar poteter. I hagen var det 38 frukttrær og 15 ripsbusker.

Bruket er utparsellert til skole og boliger.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

  

Her lå Hammarbakken. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Hammarbakken 1970. Kilde: Bærum bibliotek

Hammarbakken (Hammerbakken)