Tilbake til startsiden

Småbruket lå omtrent der Hammerbakken 9 ligger i dag. (Opprinnelig: Gårdsnr. 91, Bruksnr. 6)

Høybråtan (Høibraaten) var et småbruk som ble utskilt fra Løken.

Stedet var en "engplass", et sted det ble dyrket gress, derav navnet.

Det har vært drevet hønseri og hagebruk på småbruket.

I 1939 var bruket på 90 dekar (mål), hvorav noe var jordbruksareal og noe var barskog på Kolsås. Eli og Andreas Lund, som eide og drev bruket, hadde 1 hest, 1 ku, 2 svin, 12 voksne kaniner og 50 kaninunger, 500 høns og 250 kyllinger. De dyrket 4 dekar hvete, 3 dekar grønnfôr og 5 dekar poteter. I hagen var det 117 frukttrær og 27 bærbusker.

Bruket er utparsellert til boliger i boligfeltet som heter Løkenhavna.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

  

Inngangspartiet på Høybråtan omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Høybråtan lå i området der det hvite huset midt i bildet ligger. Sett fra sydvest.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Høybråtan (Høibraaten)