Tilbake til startsiden

Esso Stabekk, tidligere Standard Bensin og Tiger Bensin

Adressen er Gamle Drammensvei 39. (Gårdsnr. 14, Bruksnr. 336)

Bensinstasjonen Tiger Bensin ble etablert i 1923 og lå der Esso-stasjonen ligger i dag (2022). Den nåværende Esso-stasjonen ble etablert i 1991.

Bensinstasjonen het Standard Bensin fra 1931 og Esso fra 1953.

ExxonMobil Norge, med merkenavnet ESSO, har en historie som strekker seg tilbake til
1890-tallet. Firmaet brukte en tiger i reklamen i mage år. Uttrykket "Putt en tiger på tanken" er legendarisk.
ESSO er lydskrift for S O som står for Standard Oil.

2017 kjøpte det irske investeringsselskapet DCC plc opp alle Esso-stasjonene av ExxonMobil i Norge. Esso-navnet ble beholdt, og de samme produktene skal leveres.
Bensinstasjonen driftes av franchisetaker Volden Stasjonsdrift AS. Franchise er en spesiell driftsmodell basert på et samarbeid mellom to selvstendige parter (franchisegiver og franchisetaker).

Butikken på stasjonen het Tiger Butikk.

Navnet er Stabekk Servicesenter, markedsnavnet er Esso Stabekk.
Verkstedet på baksiden driver vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler.

1. juli 2024 blir stasjonen stengt for godt og vil bli revet. Det skal bygges boligblokker på stedet.


Se også Mer om bensinstasjonene


Kilder:

Bærum bibliotek

Linde, Kirsten og Jakobsen, Petter Tønder. (2019). Bensinstasjonboken. MiA Museene i Akershus

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Budstikka 4. april 2024

Bensinstasjonen omkring 1940. Da het den Standard Bensin. Vi ser Missionshuset til venstre. Kilde: Bærum bibliotek
Esso-stasjonen 2018. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning