Tilbake til startsiden

Høgvarde. Kirurgisk klinikk og pikepensjonat

Adressen er i dag Gamle Drammensvei 48A. (Gårdsnr. 14, Bruksnr. 357)

Høgvarde, som bygningen kalles, er en stor, toetasjes pusset murvilla med valmtak i italiensk stil. Den er omgitt av en stor terrassert hage med frukttrær, fugledam og tennisbane. Villaen sto ferdig i 1930 som kombinert privatbolig og kirurgisk klinikk for doktor Jørgen Ruud. Den inneholdt
10 rom og kjøkken. Tomten kjøpte Ruud fra plassen Svingen

Oslo kommune kjøpte stedet i 1937 og åpnet samme år Høgvarde ungpikepensjonat for 18 piker i alderen 16–20 år. Noen av pikene fikk undervisning i alminnelig hus- og matstell, noen gikk på skole, og noen fikk yrkesopplæring i Oslo. Det var også noen som jobbet, men disse måtte levere mesteparten av lønnen til hjemmets bestyrer.

Antallet beboere ble etter hvert redusert til 12, og fra 1975 ble driften lagt om til å ta imot både gutter og jenter. Dette var ungdommer med til dels store atferdsproblemer. Institusjonen fikk navnet Høgvarde ungdomshjem. Hjemmet flyttet i 1979 til nye lokaler i det tidligere Peterhof barnehjem i Gamle Ringeriksvei 4, og derfra i 1988 til Heimdalsgata 36 i Oslo, hvor det ble drevet under navnet Juno ungdomshjem.

Fra 1992 har det vært kontorlokaler i huset.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie s. 90 og s.112


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Barnevernsinstitusjoner benyttet av Oslo kommune 1954–1993
Gransking av overgrep, omsorgssvikt, tilsyn og tvangsplasseringer
Rapport fra granskningsutvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

Høgvarde 1950. Sett fra nord. Kilde: Oslobilder
Høgvarde 2018. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning