Tilbake til startsiden


Kattås og plassene omkring lå der seterveiene fra flere gårder møttes og forgrenet seg videre innover marka. Veien som er merket med brun strek på kartet er en 300 år gammel setervei.

Området ved
Kattås ble et slags senter. Vedlikehold av setrene ga arbeid til flere husmenn i sommerhalvåret.

Seterveien passerer Ringikastet, et skar syd i Ramsåsen, og går videre mot Haugsvollen.
Veien er bratt med krappe svinger. Den er full av finslipt grov stein etter århundrelang bruk.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

 

  

Her gikk den gamle seterveien fra Kattås. Den nedre bygningen for Kattås vannbehandlingsanlegg ligger til høyre, utenfor bildet. Husmannsplassen Kattåsbråtan lå til høyre for veien omtrent midt på veistrekningen vi ser.
Sett fra øst.
Bildet er tatt i 2020
.
Foto: Knut Erik Skarning
Den brune streken viser hvor seterveien gikk vestover fra Kattås. Kilde. Bærumskart

Den gamle seterveien ved Kattås

Kattås
Kattås Vannbehandlingsanlegg
Her ser vi den gamle seterveien ved Ringikastet. Veien er bratt og steinete. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Navneberget

 

 

 

 

 

Veien gikk videre vestover til seteren Haugsvollen