Tilbake til startsiden

Adressen for Søndre Smestad er i dag Ringeriksveien 258A. (Gårdsnr. 66, Bruksnr. 13)

I 1883 kjøpte den 23 år gamle smeden Johan Kristensen tomten fra Nordre Skui.

Johan satte først opp smie og en liten laftet stue med ett rom og kjøkken. Ringeriksveien gikk mellom våningshuset og smia, som lå ut mot Isielven. Det var selvfølgelig praktisk å legge smia nær veien, hvor trafikken var økende.

Omkring 1910 bygget Johan et hjulmakerverksted med leilighet for smedguttene i andre etasje. Dette lå 7−8 meter nord for smia. Dette ble kalt "tårnet".

Johan hadde to kuer, en foringsstut, noen sauer, høner, ender og 4−5 griser.

Smedens kone Sofie var en myndig dame, som Johan adlød ydmykt. Hun losjerte inn på stuegolvet ringeriksbønder på vei til og fra hovedstaden. Johan bygde stall til
overnattingsgjestenes hester. Johan var en av de første på Skui som hadde telefon.

De viktigste kundene var bøndene på lsi, Bjørum, Tannberg, Hagabråtan og Skogen. Johan smidde låser og alle typer beslag, og han hvesset hakker, bor og spett. Bøndene var sene til å betale, og det var et svare strev med å få inn penger. Det ble mange nedverdigende og mislykte innkrevingsturer på sparkstøttingen.

I andre etasje hadde svigerdatteren Sigrid søndagsskole med opptil 60 barn samtidig, og i hjulmakerverkstedet hadde pinsemenigheten møter.

Etter hvert som bilene og traktorene overtok for hestene, og Johan var blitt gammel, la han ned smia omkring 1942.

Smia ble senere leid bort til Edvin "Texas" Eriksen, Hans Berntsegård og fra 1948 til brødrene Hermann og Roald Ullbråten. De drev metallstøperi der til 1980. Det ble støpt trillebårfelger og deler til industrien, hovedsakelig i aluminium. Stabbursklokker i bronse laget de også mange av. Så kom en veiutvidelse, og "Tårnet" og smia ble revet. Alle spor etter en arbeidsom smed ble borte. Veien gjorde at smeden i sin tid slo seg ned der, og samme veien gjorde at smia til slutt måtte vekk.Kilde:

Kolstad, Harald. Smestadsmia på Skui. Vest for byen (Asker og Bærum historielag.
Skrifter 1993 - 1997)

 

 

 

 

  

Slik ser det ut i dag (2020) der Søndre Smestad lå. Hjulmakerverksted og smie lå på den andre siden av veien, til høyre for bildet. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Smia på Søndre Smestad (Smestadsmia)

Smestadsmia omkring 1940. Kilde: Kolstad, Harald. Smestadsmia på Skui. Vest for byen (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1993 - 1997)