Tilbake til startsiden

Søbråtan var opprinnelig en husmannsplass under Øvre Ringi.

Anders Jørgensen var husmann på plassen i 1860. I 1870 ble husmannsstua flyttet til plassen Seterbråtan ved Vestmarkveien. I 1886 ble jorda her nord i Ringimarka (syd på Jordbrufeltet) solgt til Hans Martin Tanum på Nedre Horni, og plassen fikk navnet Hornibråtan.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

  

Hornibråtan lå omtrent midt i bildet. Sett fra øst, fra lysløypa. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart

Hornibråtan, tidligere Søbråtan under Øvre Ringi