Tilbake til startsiden


Odd Tore Saugerud har skrevet en artikkel om Ursdalen (oppdatert 2020). Her kan man se mange bilder og finne flere opplysninger. Teksten nedenfor bygger på denne artikkelen.


Vannverket lå ved Urselva nedenfor Nedre Vad. Se Detaljkart
Her finnes rester etter en demning og noen vannrør som hørte til vannverket. På 1950-tallet var veksten i bosettingen i Bærum så stor at det nærmet seg en vannkrise. Det var da dette vannverket ble etablert, og det ble overført vann herfra til Stovivann. Vannrørene var seks meter lange og 20 cm i diameter. Rørene ble kjørt med hest og kjerre frem til rørgata. De ble lagt på bakken som en sommerledning. Rørledningen hadde utløp i Stovivann på nordsiden
av plassen Bakken.

Vannverket var i drift til det nye vannverket ved Aurevann var ferdig i 1960. 

Kilder:

Odd Tore Saugerud: Ursdalen - Bærum før urbaniseringen

Vann til folket

 

 

  

Se også Detaljkart

Vannverket i Urselva (Urdselva)

Dette er en rørseksjon som ligger ved den blåmerkede stien, om lag 120 meter nedenfor Nedre Vad. Røret hørte til et vannverk som lå i dette området.
Foto: Odd Tore Saugerud (
se artikkel om Ursdalen).
Orienteringskartet Risfjellet, utgitt av IL Tyrving og Bærums Skiklub