Tilbake til startsiden


Adressen er Ringeriksveien 348. (Gårdsnr. 67, Bruksnr. 13)

Flere bruk ligger på rekke og rad sydøst for Rustan. Det er Nordre Ullbråtan, Søndre Ullbråtan, Brynsbakken (Bakken), Solstad (Nordre Jammerdal), Mellom Jammerdal og Søndre Jammerdal. Antakelig ligger alle brukene på innmarken til én opprinnelig gård, Rustan, som ble ryddet i middelalderen. Navnet Ullbråtan kommer av Ulvebråtan som gården tidligere ble kalt.

På 1700-tallet var Rustan delt i Store Rustan og Lille Rustan. Lille Rustan heter i dag Søndre Ullbråtan. Store Rustan ble delt i to i 1820 og ble da til Nordre Ullbråtan og Rustan (gjenværende del av den opprinnelige Rustangården). Rustan lå like nord for Nordre Ullbråtan, omtrent der Ringeriksveien 346 ligger i dag. I 1939, da Nordre og Søndre Ullbråtan ble skilt ut fra
Bærums Verk, ble det meste av jorden som da hørte til Rustan lagt til Nordre Ullbråtan.

Nordre Ullbråtan var i 1939 på 335 dekar (mål), hvorav 60 dekar var jordbruksareal og
255 dekar barskog. Besetningen var 2 gamle og 2 yngre hester, 1 kalv, 9 kyr, 11 sauer og
3 fetesvin. Det ble dyrket 5 dekar vårhvete, 15 dekar havre, 1,5 dekar grønnfôr og
3 dekar poteter. I hagen var det 2 epletrær og 11 bærbusker.

I dag drives det på Nordre Ullbråtan tradisjonell gårdsdrift med sauer som beiter i Vestmarka.


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

SEFRAK-registeret

Se også Detaljkart
Nordre Ullbråtan 2020. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Nordre Ullbråtan