Tilbake til startsiden

Silhuset lå der Stovibekken renner ut fra Stovivannet, 200 meter vest for Nordre Stovi.

Gro Magnesen skriver om Silhuset på Månedens kulturminne:
Ved utløpet fra Stovivann ligger Silhuset som ble oppført tidlig på 1900-tallet. Bygningen er Bærums første vannverksbygning og ble brukt til å rense drikkevann ved hjelp av siler. Selskapet til Sandvigens Vel under ledelse av Caspar Donato Brambani hadde i 1898 startet et privat vannverk på området der Silhuset senere kom. Det var på den tiden relativt vanlig at privatpersoner stod for etablering av fellesgoder som veibelysning, veibygging og vannverk. Brambani var for øvrig en foregangsmann som startet betydelig industrivirksomhet i Sandvika og omegn på slutten av 1800-tallet.

I 1902 overtok Bærum kommune det private vannverket til Brambani, og det er trolig i denne forbindelse at Silhuset ved Stovivann ble oppført. Inne i bygningen finnes flere store, støpte kummer med siler laget av trerammer med netting. Vannet ble ledet fra Stovivann og gjennom kummene før det ble distribuert som drikkevann. Silene ble jevnlig ettersett, rengjort og reparert. Rensingen var en svært enkel prosess sett i forhold til dagens krav til behandling og kontroll av drikkevann.

Etter at Silhuset ikke lenger ble brukt av det kommunale vannverket, forfalt bygningen. Med god hjelp av elever fra tømrerlinjen på Nesbru videregående skole og kommunale midler, ble huset restaurert i 2003.

Da det var vannkrise i 1950, måtte bæringene få vann fra Urdselva ved Kastefossen ovenfor Persbråtan. Det ble lagt en provisorisk sommerledning derfra til Stovivannet.


Kilder:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Bærum kommune - Månedens kulturminne

 

 

 

  

Silhuset ble satt i stand av elever fra Nesbru videregående skole i 2003. Kilde: Rik på historie
Silhuset 2020. Sett fra Øst. Foto: Knut Erik Skarning

Silhuset ved Stovivann

Over: Vannrør som går inn i Silhuset.

Til venstre: Her sto det private pumpehuset som tilhørte Stovi. Dette er nå revet. Se nederste bilde.

Foto: Knut Erik Skarning
Silhuset før restaurering. Huset til venstre var et privat pumpehus som tilhørte Stovi. Dette er nå revet. Sett fra øst. Kilde: Harald Kolstads bildesamling
Man kunne kjøpe aksjer i Sandvikens Vandværk som Caspar Donato Brambani startet.
Kilde: Harald Kolstads bildesamling