Tilbake til startsiden

Adressen er Brenna Gårdsvei 64. (Gårdsnr. 68, Bruksnr. 4)

Øverløkken var en husmannsplass under Brenna.

Plassen er avmerket på kart fra 1825.

I 1865 hadde de 1 ku og 6 sauer. De satte 1 tønne poteter.

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Øverløkken 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Øverløkken

Øverløkken 1969. Kilde: Bærum bibliotek