Tilbake til startsiden

Adressen er Brenna Gårdsvei 54. (Gårdsnr. 68, Bruksnr. 3)

Nedre Løkkene var en husmannsplass under Brenna.

Plassen er avmerket på kart fra 1825.

I 1865 hadde de 1 hest, 2 kyr og 4 sauer. De satte 1 tønne poteter.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Nedre Løkkene 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Nedre Løkkene