Tilbake til startsiden


Husmannsplassen Kveisebråtan lå der Persbråten 99 ligger i dag (Gårdsnr. 65, Bruksnr. 46).

Kveisebråtan var en gammel husmannsplass under Kveise.

Den var den eneste plassen som var avmerket i Horni- og Skuimarka på kart fra 1825.

På kart som er tegnet på Bærums Verk i 1770 er stedet avmerket som Quesse Plads.

I 1865 hadde de 2 kyr og 3 sauer. De sådde 1/4 tønne bygg og 1 tønne havre, og de satte
1 tønne poteter.

Husmannsplassen fulgte med salget av jord- og skogsområdet vest for Svartoråsen til Persbråtan etter 1945.

I dag er det bygget et nytt bolighus på stedet.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Her lå husmannsplassen Kveisebråtan. Bildet er tatt i 2020. Sett fra øst.
Foto: Knut Erik Skarning

Kveisebråtan