Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden

Kattåsbråtan (Kattaasbraaten, Kattåsløkken) lå opprinnelig under Søndre Holo, men ble i 1844 overført til Nedre Ringi.

Plassen er avmerket på kart fra 1825.

Plassen ble fraflyttet omkring 1870.

I 1910 plantet elever fra Tanum skole skog på plassen. Skogen ble hugget i 1960, og ny skog ble plantet. Denne skogen er også hugget. I dag (2020) vokser det bringebærkratt på hele området.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Husmannsplassen Kattåsbråtan lå til høyre for veien, omtrent midt på veistrekningen vi ser. Det er vanskelig å finne tufter etter plassen i dag.
Veien på bildet er den gamle seterveien fra
Kattås
. Den nedre bygningen til Kattås vannbehandlingsanlegg ligger til høyre, utenfor bildet. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020
.
Foto: Knut Erik Skarning

Kattåsbråtan (Kattaasbraaten, Kattåsløkken)