Tilbake til startsiden

Adressen var Ringeriksveien 202. (Gårdsnr. 65, Bruksnr. 2)

Bærums Meieri og Handelsforening var et meieri og en kolonialforretning som lå på eiendommen Kveisenga utskilt fra Kveise. Bedriften ble startet lille julaften 1886 av 65 lokale gårdbrukere. Hensikten var å gi bønder og småbrukere bedre avsetningsmuligheter for melk. Det ble opprettet et aksjeselskap, og det var anledning til å tegne aksjer etter antall kyr man hadde fôr til på eiendommen.

L. Bjerke var første formann. Virksomheten ble forpaktet bort inntil 1895, da O.J. Ekornrud, senere kjøpmann i Sandvika, ble bestyrer.

Smestad Landhandleri ble kjøpt opp og drevet som filial i perioden 1902−1908. Dette ble gjort for å slippe konkurranse.

Skui Vel hadde møter i "Salen" i andre etasje på meieriet.

Meieriet holdt egne hester frem til 1915, da melk- og varekjøringen ble satt bort til andre. Samme år ble det installert elektrisk lys og varme. En lastebil ble anskaffet i 1920.
På den andre siden av Ringeriksveien var det bensinpumpe og stativ for fastgjøring av hester.

I 1946 (1947?) overtok Fellesmeieriet driften av meieriet.

Meieriet ble nedlagt i 1949, men omsetningen av dagligvarer fortsatte.

Kolonialforretningen ble drevet av Evald og Aslaug Hagen 1957−1965. Anders Liestøl leide bedriften frem til 1976, da Torbjørn Myhre overtok. Han kjøpte eiendommen av Aslaug Hagen i 1982, og utvidet gården i 1988. T-Mat, som butikken da het, var særlig kjent for sitt store utvalg av øl og brus. Myhre var alene på Østlandet om flere av ølmerkene han kunne levere. Myhre ble Rimikjøpmann i 1992, og solgte til Rimi i 1995. Forretningen ble Ica Nær i 2002.  I desember 2006 ble virksomheten avviklet. Året etter solgte Myhre eiendommen til Al-Noor Islamic Centre.

Bussholdeplassen ved siden av har navn etter meieriet.


Se også: Mer om handel i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune

Kveise gård

Kolstad, Harald. (2001). Landhandleriene langs Ringeriksveien. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 41

 

Bærum Meieri og Handelsforening 1925. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Ica Skui og Bærum Meieri og Handelsforening lå i bygningen til høyre. Til venstre ser vi Al-Noor Islamic Centre. Bildet er tatt i 2019. Sett fra øst. Kilde: Wikipedia

Ica Skui, tidligere Bærum Meieri og Handelsforening

 

Bærum Meieri og Handelsforening 1904. Det var dagligvareforretning til venstre og meieri til høyre. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Bærum Meieri og Handelsforening 1888. Malt av Aagot Stordahl. Sett fra øst.
Kilde: Bærum bibliotek