Kveiseenga lå der Ringeriksveien 201 ligger i dag (Gårdsnr. 77, Bruksnr. 184).

Kveiseenga var et småbruk mellom Ringeriksveien og Isielven og ble skilt ut fra Kveise omkring år 1900.

Kveiseenga lå rett ved plassen England som hadde garveri.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Her lå småbruket Kveiseenga. Bildet er tatt i 2020. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning

Kveiseenga

Tilbake til startsiden