Tilbake til startsiden

Adressen er Isigrenda 47. (Gårdsnr. 71, Bruksnr. 2)

Grinda, også kalt Grinden, Bakløkken og Isigrinda, er avmerket på kart fra 1825.

Her gikk den gamle veien fra Bjørumskogen, Kjaglidalen og Isimarka til Bærums Verk, og her var det en grind som skilte Isi fra Østre Frogner. På veien var det stor trafikk av bønder som kjørte trekull i store fliskurver til Bærums Verk.

På Grinda hadde de i 1865 2 kyr. Det ble sådd 1/4 tønne bygg, 1/2 tønne havre, og de satte
3 tønner poteter.

Ranveig Blakkestad og mannen Aasmund flyttet til Grinda i 1947. Ranveig var særlig kjent for dyrking, spinning og veving av lin. Hun holdt foredrag om lindyrking og lokalhistorie.
Tidligere var lindyrking vanlig. Lin ble dyrket og mye brukt, helt til bomullen kom til landet. Stedsnavn viser at lin ble dyrket både på gårder og plasser. Eksempler er Linåkeren på Åmot, Linløkka på Ramstad, Linbråtan på Skui, Linåkeren på Isi og Linløkke på Ullbråtan.

 

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Vi ser Isi øverst i bildet og Grinda nederst til venstre for kjøreveien. Nederst til høyre for veien ligger Bakken. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Grinda (Grinden, Bakløkken og Isigrinda)

Våningshuset på Grinda 1930. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Våningshuset (til høyre) på Grinda 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Våningshuset på Grinda 2020. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Østover fra Grinda gikk den gamle veien der bøndene blant annet kjørte trekull til Bærums Verk. Langs denne veien står gamle steinmurer. Sett fra øst.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning