Tilbake til startsiden

Adressen er Persbråten 30. (Gårdsnr. 66, Bruksnr. 338)

Linbråtan (Lindbråtan/Linbraaten) var en husmannsplass under Skui.

Det er mulig det har vært dyrket lin her, men navnet kan også komme av treslaget lind. Det vokser lind i lia ovenfor plassen.

Murer Karl Kristensen med kona Anna, kalt "Mor Lindbråtan", og de fem barna Ruth, Elias, Sigurd, Anna og Christiane drev småbruket fra omkring 1905 til omkring 1962. Karl var predikant i Pinsemenigheten. "Mor Lindbråtan" plukket blåbær og drev frem lindeløv som hun solgte på torvet i Sandvika og i Oslo. Sønnen Elias var på hvalfangst.
I brønnen hadde de et par fisker for å holde vannet rent.

Bærum kommune eide i en periode Linbråtan.
Olaf Nordli på Øvre Sand makeskiftet med kommunen. Han ga grunn til hopp og stillas for Skuibakken mot at han fikk plassen Linbråtan.

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Vestmark-kalenderen 2014. Laget av Harald Kolstad

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Linbråtan 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

Linbråtan (Lindbråtan)

Kvinner på Linbråtan. Kilde: Vestmark-kalenderen 2014. Laget av Harald Kolstad