Tilbake til startsiden

Adressen er Ringeriksveien 345. (Gårdsnr. 68, Bruksnr. 19)

Brennenga var en husmannsplass under Brenna og er avmerket på kart fra 1825.
Plassen var trolig opprinnelig en finneplass.

Plassen ble skilt ut som eget bruk før 1886.

Omkring 1886 hadde de 1 ku og 2 sauer. De sådde litt korn og satte poteter.
I 1939 var bruket på 50 dekar (mål), hvorav 30 dekar var barskog. Småbrukeren Ole Nilsen dyrket hvete på 1,5 dekar, havre på 2 dekar og poteter på 1 dekar. Besetningen var på 2 kyr,
en okse og en kalv.

Jordveien ble senere brukt av Brenna.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Vest for huset på bildet ovenfor står fortsatt det gamle fjøset. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
I dag (2020) står dette bolighuset på Brennenga. Til høyre på dette bildet sto den gamle låven. Foto: Knut Erik Skarning

Brennenga

Her, nord for bolighuset, sto det gamle våningshuset og et bryggerhus. Under andre verdenskrig (1940−1945) ble Ole Brennengen beskutt av tyskerne da han gjemte seg i bryggerhuset. Se mer om krigshandlingene under Arrestasjoner på Ullbråtan under andre verdenskrig. Foto: Knut Erik Skarning
I forbindelse med krigshandlingene fant far til dagnes eier av Brennenga en hjelm etter en tysk soldat som ble skutt. Se mer om krigshandlingene under Arrestasjoner på Ullbråtan under andre verdenskrig.Foto: Knut Erik Skarning