Tilbake til startsiden

Bakken, også kalt Kjendsbakken og Kjærnsbakken, var en av de yngre husmannsplassene under Horni. Den lå i skråningen ved nordvestenden av Stovivannet.

Johan Hansen bodde med sin familie på Bakken i 1885. Han hadde 20 dager pliktarbeid på gården. De hadde 1 ku og 2 sauer. De sådde 1/8 tønne bygg, 1/8 tønne havre, og de satte
1 tønne poteter.

Husene på plassen ble revet omkring 1970, etter at kommunen hadde overtatt Horni.
Man kan finne tufter etter husene.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

 

 

 

  

Se også detaljkart
Bakken 1897. Sett fra øst. Kilde: Harald Kolstads bildesamling

Bakken ved Stovivann

Bakken 1904. Fotografi av maleri av Thoralv Sundt-Ohlsen. Sett fra nord.
Kilde: Harald Kolstads bildesamling
Rester av grunnmuren til Bakken ser vi oppe til høyre på bildet (mørkt område). Vi ser Stovivann til venstre. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2023. Foto: Knut Erik Skarning
Slik ser restene av grunnmuren ut. Foto: Knut Erik Skarning