Tilbake til startsiden

Bakken, også kalt Kjendsbakken, Kjærnsbakken og Tjernsbakken, var en av de yngre husmannsplassene under Mellom Horni. Den lå i skråningen ved nordvestenden av Stovivannet.

Johan Hansen bodde med sin familie på Bakken i 1885. Han hadde 20 dager pliktarbeid på gården. De hadde 1 ku og 2 sauer. De sådde 1/8 tønne bygg, 1/8 tønne havre, og de satte
1 tønne poteter.

Plassen var en periode bolig for gårdsarbeidere og senere bortleid som sportshytte til byfolk.

Kunstmaleren Thoralf Sundt Ohlsen fra Sørstovi har malt noen vakre malerier fra Bakken (se bildet ovenfor).

Den midlertidige vannledningen som ble lagt på 1960-tallet og som førte tilleggsvann fra Urselva (Urdselva), hadde utløp ved nordenden av Bakken.

Husene på plassen ble revet omkring 1970, etter at kommunen hadde overtatt Horni.
Man kan finne tufter etter husene.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Harald Kolstad

Skui Vel Årbok 2013

 

 

 

  

 

 

 

  

Se også detaljkart
Bakken 1897. Sett fra øst. Kilde: Harald Kolstads bildesamling

Bakken ved Stovivann

Bakken 1904. Fotografi av maleri av Thoralv Sundt-Ohlsen. Sett fra nord.
Kilde: Harald Kolstads bildesamling
Rester av grunnmuren til Bakken ser vi oppe til høyre på bildet (mørkt område). Vi ser Stovivann til venstre. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2023. Foto: Knut Erik Skarning
Slik ser restene av grunnmuren ut. Foto: Knut Erik Skarning