Tilbake til startsiden

Askelia var en husmannsplass under Ringi.

Her bodde svensken Erik Gustav Hansen fra 1875. "Erik Svenske" som han ble kalt, bodde sammen med kona Marie og svigerinnen Marthe/Marta. Noe skarpt samlivsmessig skille var det visstnok ikke mellom "Erik Svenske" og søstrene, etter det Eriks kone en gang sa. Da kona døde, ble svigerinnen budeie på Ringi, og Erik giftet seg med Guro Knutsdatter fra Hallingdal.

"Erik Svenske" hadde drag på jentene. Det fortelles at en gang hadde han vært i Kristiania og kjøpt en grisunge som han bar hjemover i en lærskreppe på ryggen. På veien passerte han Jansbråtan der det var sankthansfest med dans. "Erik Svenske" skal ha danset hele kvelden med grisungen på ryggen.

Erik døde omkring år 1900, og i 1910 ble huset på Askelia solgt til nedriving, og det ble flyttet til Levrejordet ved Kolsås. Der ble det en del av en privatbolig.

Det var lenge mulig å finne frukttrær og bærbusker på området der Askelia lå. I 2020 var det ikke lett å finne slike vekster.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

  

Her lå Askelia. Til venstre for veien ser vi grunnmuren til huset på plassen. Sett fra syd.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Gammelt bilde av Askelia. Vi ser "Erik Svenske" med stort skjegg og hatt. Hans andre kone, Guro Knutsdatter, sitter lengst til høyre. De har besøk fra Horni. Kilde: Harald Kolstads fotosamling

Askelia

Grunnmuren sett fra veien. Foto: Knut Erik Skarning
Innenfor grunnmuren. Foto: Knut Erik Skarning
Til venstre: "Erik Svenske"
Kilde: Vestmark-kalenderen 1983. Laget av Harald Kolstad

Nedenfor: Marthe Eriksdotter, født 1921. Eriks svigerinne. Hun har gitt navn til Marthasletta mellom Horni og Jordbru.

Kilde: Vestmark-kalenderen 1984, laget av Harald Kolstad