Tilbake til startsiden

Sverigehaugen, også kalt Flaggstanghaugen, var haugen der Justisbygget (med Tinghuset) ligger i dag. Tinghuset er for øvrig blant bygningene som skal rives i forbindelse med byfornyingen.

I østkanten av Sverigehaugen lå det i 1870 et hus som hørte til Anders Christiansen. Anthon Helle eide grunnen.

Kadettene lå i sommertiden i leir på Kadettangen, men hadde et telthus øst på Sverigehaugen. Det hørte antakelig til Krigsskolen.

Jens Haga var lensmann i Bærum fra 1904 til 1909. Han bodde på Sverigehaugen. Senere bodde distriktsdyrlege V. Høegh her. Bolighuset var en stor hvit villa som lå flott til oppe på haugen, og som ble kalt Villa Høegh.

Om morgenen 17. mai pleide hornmusikken å spille utenfor Villa Høegh. Her fikk de servert forfriskninger.

Eiendommen ble overtatt av kommunen, og huset ble revet i 1970 da Justisbygget skulle oppføres. Toppen av flaggstangen og en dukkestue ble tatt vare på av familien.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by − en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

  

Villa Høegh 1969. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Villa Høegh er villaen vi ser midt i bildet som er tatt i 1961. Kilde: Prospektkort

Villa Høegh. Sverigehaugen og Flaggstanghaugen

Villa Høegh
Villa Høegh 1969. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Dyrlege Høegh. Bildet er i familien Bergs eie, og det ble lagt ut på Facebook av Aud Skaret.

 

 

 

 

Vi ser det gråbrune Tinghuset midt i bildet. Her lå Villa Høegh. Vi ser den hvite bygningen, som før var Politihuset, til høyre. Foran ser vi Finstadgården. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning