Tilbake til startsiden

Adressen er Elias Smiths vei 13. (Gårdsnr. 52, Bruksnr. 8)

Pinsekirken i Bærum har tidligere vært Sandvika bedehus og Sandvika kirke.

I 1890 ga Elise Brodtkorb på Kjørbo midler til et forsamlingslokale i Sandvika. Året etter sto Sandvika bedehus ferdig i sveitserstil. Arkitekt kan ha vært Olaf Boye.
Sveitserstilen har sitt utspring i romantikken og samtidens interesse for det ekte og naturlige. Den kom til Norge gjennom norske arkitekter som hadde studert ved tyske universiteter, og spredte seg raskt til de delene av landet som fikk jernbane med stasjonsbygninger i den nye stilen.

Fru Brodtkorb ville bygge bedehuset fordi hun var redd for at arbeidernes moral var i ferd med å forfalle.

Huset var på den tiden menighetshus for Tanum menighet. Tanum kirke var Sandvikas sognekirke.

I 1904 skjenket Elise Brodtkorb huset til den lokale befolkning, det vil si Den norske kirke. Vilkåret var at det ikke skulle avholdes politiske møter i lokalet. Møter med dans eller dramatiske forestillinger var heller ikke tillatt.

I 1921 var det stor oppussing av lokalet. Da fikk huset status som kapell, og bygningen ble innviet til kirkelig bruk. Ved denne anledning forærte misjonsforeningen i Bærum en kirkeklokke med innskriften "Land, land, land, hør Herrens ord".

Altertavlen fra 1941 er malt av Mimi Falsen.

I tiden 1954–1969 drev Emil Nitter og en del medarbeidere en ungdomsklubb, 15/20-klubben, i lokalet. Klubben hadde en ukentlig oppslutning på 50-100 ungdommer.

Da Helgerud kirke ble tatt i bruk i 1982, ble Sandvika bedehus/kirke overtatt av pinsekirken i Bærum. Kirken fikk raskt kallenavnet Pinsekirken, men først i 1996 skiftet menigheten offisielt navn til Pinsekirken i Bærum.
I 2013 tok Pinsekirken i bruk et eget senter, PK-senteret, rett over veien for kirken, som konferanse- og møtelokale. Dette ble senere revet for å gi plass til forretnings- og kontorbygg.

I 2019 hadde Pinsemenigheten søndagsgudstjenester i Bærum kulturhus.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Pinsekirken i Bærum)

Lokalhistoriewiki (Om Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige)

Wikipedia

Pinsekirken Sandvika

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

 

 

 

 

 

  

Sandvika kirke 1970. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Pinsekirken 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Pinsekirken i Bærum, tidligere Sandvika bedehus og Sandvika kirke

Sandvika menighetshus 1915. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek

Bærum Kristelige Ungdomsforening foran Sandvika menighetshus 1904.
Kilde: Bærum bibliotek