Tilbake til startsiden


Adressen til kontorbygningen var Eyvind Lyches vei 6. (Gårdsnr. 82, Bruksnr. 27)
Adressen til fabrikkbygningene var flere nummer i Eyvind Lyches vei. (Gårdsnr. 82, Bruksnr. 3)

Hamang papirfabrikk A/S ble grunnlagt av brukseier Eyvind Lyche og ingeniør Leonard Becker. De kjøpte eiendommen av Forretningsdamernes Feriehjem i 1906. Fabrikken startet opp i 1907 med Eyvind Lyche som disponent. Lyches kongstanke var at fabrikken på Hamang skulle produsere finpapir (trykk- og skrivepapir). Dette hadde sin bakgrunn i at finere papirkvaliteter tidligere måtte importeres fra utlandet.  

Beliggenheten var ideell. Elven hadde stor vannføring og rent vann, jernbanen lå rett ved, det var mulighet for sjøtransport og Kykkelsrud transformatorstasjon (med strøm fra Kykkelsrud ved Askim) var nabo.

Til forskjell fra andre papirfabrikker hadde ikke Hamang egen skog og cellulosefabrikk.

Fabrikken produserte først trefritt skrive- og trykkepapir. Trefritt papir er trykk og skrivepapir som er laget av cellulose. Cellulose er laget ved å koke trefibrene med kjemikalier slik at ligninet (trestoffet) forsvinner. Avispapir er derimot laget av tremasse (mekaniske masse) der ligninet ikke er fjernet. Senere ble det produsert pergaloid papir (vannbestandig papir) for pakking av blant annet smør og fisk.
I 1938 ble utvalget utvidet med protokoll-, tegne-, og klutepapir. Klutepapir er papir fremstilt fra tekstiler som lin, jute, hamp og bomull.
Det ble også produsert vannmerket papir, sikkerhetspapir (som brukes til førerkort og annet som skal være vanskelig å forfalske), bibelpapir og farget papir.
Hamang var spesialist på farget bank- og postpapir. En dag produserte de rødt papir, en annen dag gult papir osv. Maskinene ble spylt etter hver fargekjøring, og Sandvikselven skiftet farge deretter.

Ved fabrikken gjorde de også forsøk på å lage papirflasker, men dette var ikke vellykket. Flaskene ble ikke tette.

Under andre verdenskrig (19401945) produserte fabrikken materiale til blendingsgardiner, frimerkepapir og seddelpapir. Sedlene ble på folkemunne kalt ”uslinger” og ”quislinger”. En usling var en én-kroneseddel, og det gikk to "uslinger" på en "quisling".

Selv om bedriften var middels stor i norsk sammenheng, var dette den største arbeidsplassen i Sandvika. I 1939 sysselsatte fabrikken 270 arbeidere og funksjonærer, i 1977 sysselsatte den 130.

Eivind Lyche var en autoritær mann, men han var respektert. Han innførte ikke kontroll med stemplingsur, og han satte ikke ned lønnen til arbeidere som fikk skader og ikke kunne arbeide like raskt som de andre.

Han kunne være ganske bestemt i sitt forhold til kundene. Da et stort forlag ga ærespris til en nynorsk forfatter, fikk de ikke kjøpe papir fra Hamang. "Hamangs papir skulle ikke besudles."

Det gikk et 700 meter langt sidespor fra hovedjernbanen til Hamang papirfabrikk. Det ble tatt i bruk rundt 1909 og nedlagt i 1920. Etter dette gikk slepebåten "Hamang 1" med en lekter full av råvarer og ferdige papirballer mellom Hamang Papirfabrikk og dampskipsbryggaKadettangen for omlasting.

På 1960-tallet førte all forurensingene av Sandvikselven til at fabrikken bygget et vannrenseanlegg, som ble kalt Tanken (se nedenfor). Her ble avløpsvann fra fabrikken filtrert gjennom sand. Sanden måtte byttes hvert år.

Hamang papirfabrikk var i drift til 1981. Gjenværende bygningsmasse består av fabrikkbygningen, kontorbygningen, Stallmesterboligen, Gartnerboligen og en stall som huset fabrikkens og verkseierens hester. Fabrikkbygningen er typisk for sin tid med rundbuete vinduer og et system av teglpilarer med tynnere teglvegger mellom pilarene.

Hamang papirfabrikk er et av de få bevarte fabrikkmiljøer fra Sandvikas store industriepoke omkring år 1900, den gang Sandvikselven var en forutsetning for produksjonen. Eiendommen er senere utviklet til et moderne næringssenter, Hamang Næringspark.

Hamang papirfabrikk lå på grunnen til gården Ødehamang (Øde-Hamang), men området ble etter hvert kalt Hamang, og ble innlemmet i Sandvika.

Arbeiderforeningen ved Hamang papirfabrikk fikk i 1915 reist Folkets Hus i Skytterdalen.
Se mer om arbeiderbevegelsen i Bærum.

Hamang bro fra omkring år 1900 kalles nå Sykkelsmedbroen etter virksomheten til Albert. Olsen. Den vakre, hvelvete broen hadde smijernsgjerde og smijernsport midt på broen. Opprinnelig førte broen til Hamang papirfabrikk. Broen er nå erstattet av en mer solid betongbro.


Mer om Tanken
Tanken (vannrenseanlegget omtalt ovenfor) ble på slutten av 1980-tallet et populært utested, "Dansetanken". Tanken er i dag en kombinasjon av et kommunalt fritidstilbud for musikkinteressert ungdom, og et sted som drives av kommersielle aktører. Tanken har øvingsrom og produksjonslokaler for unge band, artister, produsenter, plateselskap og managements. Her er det talentutvikling og næringsutvikling på en gang. De har som mål å skape 300 nye arbeidsplasser innen 2026. Tanken fikk i 2021 støtte fra Kulturrom og Bærum kommune til 18 nye musikk-produksjonsrom. Se også egen hjemmeside

Mer om Eyvind Lyche
Eyvind Lyche (18781955) ble omtalt som "en av de mest markante personligheter innen norsk papirindustri og norsk hestesport".

Han ble disponent for Hamang papirfabrikk i 1907. Han fortsatte som disponent resten av livet, bortsett fra et avbrekk som direktør i The Oversea Export and Import Company i Stockholm fra 1918 til 1921.

Han var styreformann i Mjøndalen Cellulose, Mesna Træsliberi og Kartongfabrik og Papirindustriens prisutvalg. Han var styremedlem i De norske Papirfabrikanters Forening fra 1916 til 1918 og styremedlem i Norges Hypotekforening for Næringslivet. Han var også arbeidsutvalgsmedlem i Treforedlingsindustriens fellesforbund, og han ledet Bærum havnestyre fra 1924 til 1931.

Som hesteinteressert hadde han eget stutteri (et sted der det drives hesteavl) på Hamang. Det ble spøkefullt sagt at Hamang papirfabrikk var den lille fabrikken nedenfor den store stallen.
Eyvind Lyche red konkurranser som ung og var senere formann i Oslo Rideklubb, styremedlem i Norsk forening for varmblodig hesteavl og en av grunnleggerne av Øvrevoll galoppbane. På galoppbanen kjøres fortsatt Eyvind Lyches minneløp.

Eyvind Lyche var også en av de første bileierne i Bærum, der han kjørte en Jordan med registreringsnummer C-19.

Mot slutten av livet røk han uklar med Bærum og omegns hesteavlsforening som pleide å få ha dyrsku på Hamangjordet. Samarbeidet tok slutt da hesteavlsforeningen engasjerte Jens Christian Hauge til å føre en sak for seg. "En forening av bønder som har engasjert den tidligere forsvarsminister og medlem av arbeiderpartiregjeringen, Jens Christian Hauge som juridisk rådgiver kan ryke og reise for meg", uttalte Lyche.

Eyvind Lyches vei går i dag inn til de gamle fabrikkbygningene på Hamang.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Hamang papirfabrikk)

Lokalhistoriewiki (Om Eivind Lyche)

Bærum kommune. Månedens Kulturminne

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by − en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant

Bærum kommune: Oppdag Sandvika

Budstikka 14. desember 2021

 

 

 

  

Kontorbygningen 2019. Huset er fra omkring 1920 og ble brukt til kontorer og delvis som bolig. I 2019 var det også kontorer her, blant andre AS Hamang papirfabrikk som driver eiendomshandel og utleie. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Hamang papirfabrikk 2019. Bygningen ble reist i 1907. Tanken er den runde bygningen til høyre. Den ble bygget på 1960-tallet. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Hamang papirfabrikk og Tanken

Stallen 2019. Sett fra syd. Her sto fabrikkens hester den gangen transport foregikk med hest og kjerre. Huset ble reist i 1910 og ombygget til diverse småindustri i 1988. Huset hørte opprinnelig til Ødehamang. Foto: Knut Erik Skarning
Kuskeboligen 2019. Her bodde stallmesteren og hans familie. Huset ble bygget omkring år 1900. Bærum Fjernvarme har holdt til i huset. Foto: Knut Erik Skarning
Hamang papirfabrikk 1994. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Hamang papirfabrikk 1963. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Hamang papirfabrikk tidlig på 1900-tallet. Vi ser jernbanens sidespor til venstre.
Sett fra sydvest.
Kilde: Prospektkort.
Gartnerboligen 2019. Her bodde gartneren og hans familie, senere ble det vaktmesterbolig. Huset ble bygget omkring år 1900. Det hørte opprinnelig til Ødehamang. Flere interiørarkitektkontorer har holdt til i huset. I 2019 holdt Halvorsens Trafikkskole til her. Foto: Knut Erik Skarning
Hamang papirfabrikk 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Fabrikken
Stallen
Kuskeboligen
Gartnerboligen ligger til venstre for bildet.
Kontorbygningen
Tanken
Hamang papirfabrikk. Bildet er tatt før 1950. Sett fra syd. Kilde: Prospektkort
Gartnerboligen
Stallen
Kontorbygningen
Sandvika vgs
I Industriveien 5−7 ligger disse to husene som var arbeiderboliger for Hamang papirfabrikk. Se Detaljkart. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning