Tilbake til startsiden

Glassmesterbedriften ble startet på Løkketangen i Bruveien i 1902 av C. A. Hansen.

Inge Haugen startet å arbeide i bedriften i 1962, og overtok den i 1976. Han drev under
navnet C. A. Hansens eftf. sammen med Nils Ole.

Alle bygninger på Løkketangen ble revet 1977, og den gamle glassmesterbedriften flyttet inn i nytt verksted på Kjørbo. Dette var Potetkjelleren til Kjørbo gård, og lå rett overfor Brambanigården.
I lokalmiljøet ble bedriften bare kalt "Glassgutta på haugen".
Her fikk Inge ny kompanjong, Thor Pettersen.

Verkstedet måtte gi plass for videre utbygging av Sandvika Storsenter på 1980-tallet. Verkstedet ble revet, og bedriften flyttet inn i huset der Bryn samvirkelag hadde ligget, i Gamle Lommedalsvei 81. Eiere var da Inge Haugen og Nils Ole Berentzen.
Bedriften påtok seg alle typer glassarbeider, bortsett fra glassarbeider i de store kontorbyggene. Når det ble begått hærverk, rykket de ut og skiftet knuste ruter. De drev også med innramming og formidling av kunst.

I 1987 hadde bedriften 6 ansatte i tillegg til eierne.

Bygningen i Gamle Lommedalsvei 81 ble revet omkring 2010. Det ble senere satt opp en liten rød teglsteinsbygning som er tilknyttet vannforsyningen. Her finnes blant annet pumpestasjon.

Glassmesterbedriften fortsatte på Vøyenenga.

 

Kilde:

Inge Haugen

 

 

 

 

 

  

Glassmesterbedriften
Bruveien (Knivstikkergangen) på Løkketangen. Sett fra sydøst, trolig fra jernbanebrua. Øverst til høyre ser vi Løkke (hvitt hus). På venstre side av veien ligger helt øverst en fargehandel og gullsmed Gaudernack. Huset nedenfor (med to biler foran) var huset der glassmester C. A. Hansen opprinnelig ble etablert.
Til høyre ser vi pipa på Stangebys, tidligere Østbys, bakeri
. I det mørke huset til høyre hadde yrkesskolen lokaler.

Glassmester C. A. Hansen

Glassmesterbedriften sett fra øst
Vi ser huset der Bryn samvirkelag lå. Etter at samvirkelaget ble nedlagt på 1980-tallet, holdt glassmester, C. A. Hansens eftf. til i første etasje i flere år.
Dette bildet, og alle bildene nedenfor, er skaffet til veie av Inge Haugen.
Bygningen til høyre er glassmesterbedriften vi ser på bildet ovenfor. Bildet er tatt omkring 1980. Sett fra vest
I arbeid
Tidligere lå glassmesterbedriften ved Sandvikselven, rett overfor Brambanigården.
Huset med glassmester C. A. Hansen (samme hus vi ser på bildet ovenfor).
Se også Detaljkart